Νέα

News

Ιούνιος 2015: – Η CIMA Software υπέγραψε συμφωνία με την ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α.Ε. για την προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη του λογισμικού Invoices365. Το έργο αποσκοπεί στην αυτοματοποίηση και βέλτιστη διαχείριση των διαδικασιών αναγνώρισης, αυτόματης ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και επαλήθευσης των υπογραγραμμένων από τους παραλήπτες παραστατικών (Proof of Delivery – PoD).

H ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α.Ε. δραστηριοποιείται 35 και πλέον χρόνια στην εισαγωγή και διάθεση των προιόντων της αξιοποιώντας ένα ιδιαίτερα ευρύ δίκτυο συνεργατών (φωτογραφεία, βιβλιοπωλεία, καταστήματα με είδη δώρων, super markets, hyper markets).

Αξιοποιώντας το Invoices365 η εταιρεία έχει άμεσα συνολική εικόνα της κατάστασης παραδόσεων και των πιθανών εξαιρέσεων, μειώνοντας ταυτόχρονα το εσωτερικό κόστος διαχείρισης των σχετικών διαδικασιών, βελτιώνοντας τις υπηρεσίες προς τους πελάτες της, ενώ μπορεί πλέον να τεκμηριώνει άμεσα τις παραδόσεις και τα αντίστοιχα τιμολόγια πώλησης, μειώνοντας τον χρόνο είσπραξης υπολοίπων

Μάιος 2015: – Η CIMA Software υπέγραψε συμφωνία με την ΕΛΑΙΣ – Unilever Hellas για την προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη του λογισμικού Invoices365 σε περιβάλλον Cloud. Το έργο στοχεύει στην βέλτιστη διαχείριση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών αναγνώρισης, αυτόματης ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και επαλήθευσης των υπογραγραμμένων από τους παραλήπτες παραστατικών (Proof of Delivery – PoD), στην παρακολούθηση της κατάστασης παράδοσης των αποστολών προιόντων της (Information of Delivery – IoD), στην έγκαιρη διαχείριση τυχόν εξαιρέσεων σε αυτές καθώς και στην αυτόματη δημιουργία των metrics & KPIs των σχετικών διαδικασιών

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του έργου είναι ο συνδιασμός και η ενοποίηση πληροφοριών & δεδομένων τα οποία προέρχονται από διαφορετικά εσωτερικά συστήματα της εταιρείας και πολλαπλούς 3PL με τους οποίους συνεργάζεται

H ΕΛΑΙΣ – UNILEVER HELLAS A.E. είναι ηγέτιδα εταιρεία στον χώρο μη διαρκών καταναλωτικών προϊόντων, με χαρτοφυλάκιο προιόντων στους τομείς των Τροφίμων, της Οικιακής και Προσωπικής Φροντίδας και Υγιεινής

Αξιοποιώντας το Invoices365 έχει άμεσα συνολική εικόνα της κατάστασης παραδόσεων και των πιθανών εξαιρέσεων – ανεξάρτητα του συνεργαζόμενου 3PL ή του τόπου φόρτωσης, μειώνοντας ταυτόχρονα το εσωτερικό κόστος διαχείρισης όλων των σχετικών διαδικασιών και βελτιώνοντας τις υπηρεσίες προς τους πελάτες της

Το έργο υλοποιήθηκε ως Software as a Service (SaaS) με την συνεργασία της inCloud Πληροφορική, η οποία ανέλαβε την υλοποίηση και υποστήριξη όλων των αναγκαίων υποδομών στο Cloud, καθώς και την παροχή των managed services που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του

Ιανουάριος 2015: – H ναυτιλιακή εταιρεία NAVARONE S.A. επέλεξε το προιόν Phantom PDF Business της FOXIT Corporation που διαθέτει στην Ελλάδα η CIMA Software EΜΕΑ, για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης & επεξεργασίας εγγράφων PDF από τους χρήστες της

Νοέμβριος 2014: – H ELPEDISON S.A. κορυφαία εταιρεία στον τομέα της παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας επέλεξε το προιόν Phantom PDF Business της FOXIT Corporation που διαθέτει στην Ελλάδα η CIMA Software EΜΕΑ, για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης & επεξεργασίας εγγράφων PDF από τους χρήστες της

Οκτώβριος 2014: – H FOXIT Corporation – πρωτοπόρος εταιρεία προιόντων επεξεργασίας & διαχείρισης εγγράφων σε μορφή PDF – υπέγραψε συμφωνία με την CIMA SOftware EMEA για την προώθηση, διακίνηση και υποστήριξη των προιόντων της στην Ελλάδα, Κύπρο & Μάλτα. Ταυτόχρονα η CIMA είναι εξουσιοδοτημένος πάροχος τεχνολογίας, ενσωματώνοντας προαιρετικά στα προιόντα λογισμικού της τα ιδιαίτερα λειτουργικά χαρακτηριστικά που παρέχει στην επεξεργασία PDF εγγράφων η τεχνολογία της FOXIT Corporation

Αύγουστος 2014: – H BIC Violex SA εγκατέστησε και έθεσε σε λειτουργία το σύστημα Invoices365 της CIMA Software EMEA για την αυτόματη αναμόρφωση των εκδιδομένων παραστατικών διακίνησης και την προσθήκη κατά την εκτύπωση 2D barcodes, χωρίς καμμία αλλαγή στη διαδικασία παραγωγής παραστατικών από το κεντρικό της μηχανογραφικό σύστημα. Αξιοποιώντας την δυνατότητα χρήσης πολλαπλών templates που παρέχει το Invoices365, η BIC Violex SA είναι πλέον σε θέση να ενσωματώνει 2D barcodes σε όλα τα είδη παραστατικών της τα οποία χρησιμοποιούνται για την αυτόματη αναγνώριση επιστρεφομένων υπογεγραμμένων παραστατικών, αλλά και από οποιαδήποτε mobile εφαρμογή αξιοποιεί QR barcodes

Ιούλιος 2014: – H BIC Violex SA έθεσε σε λειτουργία το σύστημα αυτόματης ανταλλαγής μηνυμάτων EDI της CIMA Software EMEA με τους συνεργαζόμενους 3PL, ώστε να αυτοματοποιήσει όλες τις διαδικασίες επικοινωνίας που αφορούν τις εντολές αποστολής και την λήψη της επιβεβαίωσης παράδοσης ή πληροφοριών εξαιρέσεων για όλες τις αποστολές προιόντων στους πελάτες της στην Ελλάδα

Μάιος 2014: – H Transcombi Express S.A. εταιρεία παροχής υπηρεσιών logistics και μεταφορών επέλεξε – μετά από μακρά διαδικασία αξιολόγησης των συστημάτων της αγοράς – το λογισμικό Invoices365 και τις υπηρεσίες της CIMA Software EMEA για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών που αφορούν έντυπα και ηλεκτρονικά έγγραφα, έντυπα & ηλεκτρονικά παραστατικά καθώς και τα δεδομένα παράδοσης των αποστολών της.
Χρησιμοποιώντας το Invoices365, η Transcombi Express επιτυγχάνει – εκτός από την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των παραστατικών της & την αυτόματη αναγνώριση και διαχείριση των επιστρεφόμενων υπογεγραμμένων παραστατικών (PoD) – την υλοποίηση αυτοματοποιημένων ροών διανομής των PoD στους εντολείς της, την άμεση παρακολούθηση της κατάστασης παράδοσης των αποστολών της (Information of Delivery – IoD) στο πανελλαδικό δίκτυο διανομής της, καθώς και την άμεση διαχείριση τυχόν εξαιρέσεων σε αυτές.
Το Invoices365 θα επιτρέψει στην Transcombi Express να προσφέρει ακόμη καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες – εντολείς της, παρέχοντάς τους άμεση πληροφόρηση & τεκμηρίωση για τις αποστολές τους, εξυπηρετώντας καλύτερα τους δικούς τους πελάτες – παραλήπτες και μειώνοντας τον χρονικό κύκλο τιμολόγησης – είσπραξης.

Ιανουάριος 2014: – Η φαρμακευτική εταιρεία Chiesi Hellas SA, επέλεξε το λογισμικό Invoices365 της CIMA SW για την πλήρη ψηφιακή διαχείριση των παραστατικών της. Το έργο περιλαμβάνει την δημιουργία ψηφιακών αντιγράφων των παραστατικών που εκτυπώνονται είτε τοπικά, είτε απομακρυσμένα στην αποθήκη του συνεργαζόμενου 3PL, την αυτόματη ηλεκτρονική αρχειοθέτηση τους μαζί με τα αντίστοιχα φορολογικά αρχεία καθώς και την αυτόματη σύνδεση τους με τα σχετικά Δελτία Αποστολής που εκδίδονται κατ’ εντολή της από τον 3PL που διακινεί τα προιόντα της.
Η εγκατάσταση του Invoices365 σε συνεργασία με το MS Navision που χρησιμοποιεί ήδη η εταιρεία θα επιτρέψει στην Chiesi να βελτιστοποιήσει όλες τις διαδικασίες της που σχετίζονται με τα παραστατικά, να τηρεί αυτόματα ηλεκτρονικό αρχείο για φορολογικούς και επιχειρησιακούς σκοπούς – εξοικονομώντας σημαντικό χρόνο για τα στελέχη της, μειώνοντας τα λάθη που είναι αναπόφευκτα στις χειρονακτικές διαδικασίες και βελτιώνοντας τις υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες της

Ιανουάριος 2014: – Η BIC Violex SA μετά την επιτυχή έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος Invoices365 της CIMA SW και την αυτοματοποίηση της παρακολούθησης των πληροφοριών παράδοσης προϊόντων (Information of Delivery – IoD) & δημιουργίας ψηφιακού αρχείου υπογεγραμμένων παραστατικών διακίνησης (Proof of Delivery – PoD) από τους συνεργαζόμενους 3PL, ανέθεσε στην CIMA SW την προμήθεια νέου λογισμικού για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών έγκρισης, συλλογής & καταμέτρησης προϊόντων που επιστρέφονται από τους πελάτες
Η εγκατάσταση του νέου συστήματος θα επιτρέψει στην BIC Violex SA να ελέγξει αποτελεσματικά τον πλήρη κύκλο επιστροφής προϊόντων, να εξαλείψει χρονοβόρες διαδικασίες και λάθη κατά την διαχείριση, να προσφέρει άμεση και συνεχή πληροφόρηση για την κατάσταση των αιτημάτων επιστροφής στο τμήμα πωλήσεων και να επιταχύνει την έκδοση των αντίστοιχων Πιστωτικών Τιμολογίων – στοχεύοντας στην διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες της

Ιανουάριος 2014: – Η Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ εταιρεία συνώνυμο με την κατηγορία των αλλαντικών, επέλεξε το λογισμικό Invoices365 της CIMA SW για την πλήρη ψηφιακή διαχείριση των παραστατικών της. Το έργο περιλαμβάνει την αυτόματη δημιουργία ψηφιακών αντιγράφων των εκδιδόμενων παραστατικών, την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση τους μαζί με τα αντίστοιχα φορολογικά αρχεία, την ενσωμάτωση barcodes για την σάρωση & αυτόματη αναγνώριση των παραστατικών διακίνησης που επιστρέφουν υπογεγραμμένα από τους πελάτες, την αυτόματη επισύναψη των “σχετικών παραστατικών” διακίνησης μαζί με τα αντίστοιχα τιμολόγια πώλησης, την διαχείριση & έλεγχο των εισπράξεων από τις μεταφορικές εταιρείες, καθώς και την βελτιστοποίηση της διαδικασίας υποδοχής παραγγελιών των πελατών της από emails & faxes.
Η εγκατάσταση του Invoices365 σε συνεργασία με το SAP που χρησιμοποιεί ήδη η εταιρεία θα της επιτρέψει να βελτιστοποιήσει όλες τις διαδικασίες της που σχετίζονται με τα παραστατικά, εξοικονομώντας σημαντικό χρόνο για τα στελέχη της, μειώνοντας τα λάθη που είναι αναπόφευκτα στις χειρονακτικές διαδικασίες και βελτιώνοντας τις υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες της

Ιούνιος 2013: – H CIMA Software EMEA συμμετέχει στο συνέδριο Social Media World & e-business World, παρουσιάζοντας την αναγκαιότητα της “Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων” στον σημερινό κόσμο του e-Business

Ιούνιος 2013: – Η BIC Violex SA αναθέτει στην CIMA Software ΕΜΕΑ την υλοποίηση του έργου “Ψηφιοποίησης και Αυτόματης Αναγνώρισης Υπογεγραμμένων Παραστατικών Διακίνησης”, αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες Proof of Delivery (PoD) και ελαχιστοποιώντας τον χρόνο που δαπανούν τα στελέχη της για dispute management, με την αξιοποίηση της πλατφόρμας DocuClass – Invoices365.

Απρίλιος 2013: – Η CIMA EMEA εγκαθιστά το DocuClass – Invoices365 για την ψηφιακή διαχείριση εκδιδόμενων και εισερχομένων παραστατικών, ηλεκτρονική τιμολόγηση και συνολική διαχείριση εγγράφων σε όλες τις εταιρείες του ομίλου ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (Big Solar, ΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΕTΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ). Η υλοποίηση περιλαμβάνει συνεχή διασύνδεση των κεντρικών των αντίστοιχων εταιρειών που βρίσκονται στον Ασπρόπυργο με τις απομακρυσμένες εγκαταστάσεις τους από τις οποίες εκδίδονται παραστατικά, αναμόρφωση της εκτύπωσης των παραστατικών ώστε να περιλαμβάνουν barcode καθώς και διαδικασίες επικύρωσης των ηλεκτρονικών τιμολογίων πριν από την οριστική αποστολή τους.

Ιανουάριος 2013: – Η Intersport Athletics ΑΕ, εταιρεία του ομίλου Φουρλής υιοθετεί το DocuClass – Invoices365 και αναθέτει στην CIMA EMEA το έργο Ψηφιακής Διαχείρισης Παραστατικών, e-Archiving και αυτόματης δημιουργίας ελεγκτικών αναφορών και συμφωνιών λογιστηρίου για το σύνολο των παραστατικών που εκδίδονται από τα 50+ καταστημάτά της.

Οκτώβριος 2012: – H Activus, εταιρεία εμπορίας και κατασκευής φωτοβολταϊκών έργων, επιλέγει το DocuClass Express και το DocuClass mobile για την διαχείριση των φακέλων έργων και την πρόσβαση του προσωπικού της από τα εργοτάξια σε αυτούς

Ιούλιος 2012: – Η Unixfor AEBE επεκτείνει το σύστημα DocuClass Enterprise της CIMA EMEA για την αυτοματοποίηση και ψηφιακή τεκμηρίωση όλων των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου στο εργοστάσιο κατασκευής self service kiosks της Θεσσαλονίκης

Απρίλιος 2012: Η CIMA EMEA υλοποίησε έργο ψηφιοποίησης και αυτόματης διαχείρισης επιστρεφόμενων υπογεγραμμένων παραστατικών (PoD) στην ΟΡΦΕΑΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΑΕ. Αξιοποιώντας το ενσωματωμένο workflow engine του DocuClass – Invoices365, τα επιστρεφόμενα υπογεγραμμένα παραστατικά αφού ψηφιοποιηθούν και αναγνωριστούν αποστέλλονται αυτόματα στους εντολείς μεταφοράς, ενώ το customer support της ΟΡΦΕΑΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΑΕ μπορεί να αναζητήσει και να διαχειριστεί ψηφιακά παραστατικά, εξυπηρετώντας άμεσα τα σχετικά αιτήματα των εντολέων

Μάρτιος 2012: – Η CIMA EMEA συμμετέχει ως χορηγός στο event LogiC 2012, ένα σημαντικό σταθμό για τoν χώρο των logistics, των μεταφορών και των εταιρειών 3PL

Ιανουάριος 2012: – H SBS AE εταιρεία παροχής λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών επιλέγει το DocuClass Express της CIMA EMEA για την πλήρη ψηφιακή διαχείριση των φακέλων πελατών της

Μάιος 2011: – H Unixfor ΑΕΒΕ εταιρεία υψηλής τεχνολογίας επιλέγει το DocuClass Entrprise και της υπηρεσίες της CIMA EMEA για την πλήρη ψηφιακή διαχείριση εγγράφων και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών της

woolrich outlet woolrich uomo woolrich donna woolrich outlet online tiffany milano tiffany outlet bracciale tiffany orecchini tiffany tiffany milano tiffany outlet bracciale tiffany orecchini tiffany peuterey outlet peuterey uomo giubbotti peuterey piumini peuterey peuterey outlet peuterey uomo giubbotti peuterey piumini peuterey hogan outlet hogan rebel scarpe hogan hogan uomo hogan outlet hogan rebel scarpe hogan hogan uomo hogan outlet hogan rebel scarpe hogan hogan uomo hogan outlet hogan rebel scarpe hogan hogan uomo hogan outlet hogan rebel scarpe hogan hogan uomo tiffany milano tiffany outlet bracciale tiffany orecchini tiffany tiffany milano tiffany outlet bracciale tiffany orecchini tiffany roshe run pas cher roshe run femme