Προσωπικά Δεδομένα – Δήλωση περί Απορρήτου

Η CIMA Software EMEA σέβεται το ιδιωτικό απόρρητο και καταβάλλει προσπάθειες για την προστασία του. Η εταιρεία μας παρέχει αυτή τη Δήλωση περί Απορρήτου για να σας πληροφορήσει σχετικά με την πολιτική της και τις πρακτικές που εφαρμόζει για την προστασία του απορρήτου, καθώς και για τον τρόπο που συλλέγονται και που χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες. Η παρούσα δήλωση είναι άμεσα διαθέσιμη στην κεντρική μας σελίδα και στο τέλος κάθε ιστοσελίδας του διαδικτυακού μας τόπου.

Οι τοποθεσίες που καλύπτονται από την παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου

Η παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου ισχύει για όλες τις τοποθεσίες web και τους τομείς που ανήκουν στην CIMA Software EMEA

Συνδέσεις σε τοποθεσίες στο web που δεν ανήκουν στην εταιρεία μας

Στον διαδικτυακό μας χώρο ενδέχεται να υπάρχουν συνδέσεις για τοποθεσίες τρίτων για τη διευκόλυνση και την πληροφόρησή σας. Όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις συνδέσεις, δεν βρίσκεστε πλέον στην τοποθεσία της CIMA Software EMEA στο web.
Η εταιρεία μας δεν ασκεί έλεγχο σε αυτές τις τοποθεσίες ή στις πρακτικές προστασίας του απορρήτου που εφαρμόζουν και οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από τις δικές μας. Δεν παρέχουμε υποστήριξη ούτε εγγυήσεις για τις τοποθεσίες στο web που ανήκουν σε τρίτους. Τα προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να γνωστοποιήσετε σε τρίτους, δεν καλύπτονται από την Δήλωση περί Απορρήτου της εταιρείας μας.

Οι τύποι των πληροφοριών που συλλέγουμε

Η συγκεκριμένη Δήλωση περί Απορρήτου καλύπτει τις προσωπικές πληροφορίες, τη συλλογή δεδομένων που δεν είναι προσωπικά και τη συγκεντρωτική αναφορά αυτών των στοιχείων.

Προσωπικές πληροφορίες

Eίναι οι πληροφορίες που σχετίζονται με το όνομα ή την ταυτότητά σας ως άτομο. Η CIMA Software EMEA χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες για να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας έτσι, ώστε να βελτιώσει τις υπηρεσίες που σας παρέχει. Όταν αποφασίσετε να μας δώσετε προσωπικές σας πληροφορίες, μπορείτε να είσαστε βέβαιοι ότι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την υποστήριξη της πελατειακής σας σχέσης με εμάς. Η εταιρεία μας δεν θα προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή μίσθωση των προσωπικών σας πληροφοριών σε τρίτους.

Σε ορισμένες τοποθεσίες της CIMA Software EMEA στο web ενδέχεται να μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες, ή να υποβάλετε αίτηση για πρόσληψη στην εταιρεία μας. Οι τύποι των προσωπικών πληροφοριών που μας παρέχετε σε αυτές τις σελίδες μπορεί να περιλαμβάνουν όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πληροφορίες που δεν είναι προσωπικές

Eίναι τα δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση και τη λειτουργία των υπηρεσιών και τα οποία δεν σχετίζονται με την ταυτότητα ενός συγκεκριμένου ατόμου. Η CIMA SOftware EMEA συλλέγει και αναλύει πληροφορίες που δεν είναι προσωπικές για την αξιολόγηση του τρόπου χρήσης των τοποθεσιών της στο web από όσους τις επισκέπτονται.
Στα δεδομένα που συλλέγουμε και τα οποία δεν είναι προσωπικά ενδέχεται να συγκαταλέγονται οι σελίδες που δέχθηκαν επισκέψεις στις τοποθεσίες μας στο web, ο τύπος των προγραμμάτων περιήγησης και η IP διεύθυνση. Τα περισσότερα δεδομένα που δεν είναι προσωπικά συλλέγονται με τη βοήθεια cookies ή με άλλες τεχνολογίες ανάλυσης πληροφοριών.

Η προστασία του απορρήτου για τα παιδιά

Η CIMA Software EMEA είναι αφοσιωμένη στην προσπάθεια για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου για τα παιδιά και ενθαρρύνει τους γονείς και τους κηδεμόνες να ασχολούνται ενεργά με τις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών στο Internet. Η εταιρείας μας δεν συλλέγει εν γνώσει της πληροφορίες από παιδιά.

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες για να σας προσφέρει υπηρεσίες και για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών και των ενδιαφερόντων σας. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας στα πλαίσια κάποιας ενημέρωσης, δικού σας αιτήματος πληροφόρησης, ή έρευνας αγοράς για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
Τα δεδομένα που δεν έχουν προσωπικό χαρακτήρα συγκεντρώνονται για την αναφορά πληροφοριών σχετικά με τη χρηστικότητα, την απόδοση και την αποτελεσματικότητα της τοποθεσίας μας στο web. Η χρήση αυτών των δεδομένων αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών, της χρηστικότητας και του περιεχομένου της τοποθεσίας.

Σε ποιους κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας

Η Cima Software EMEA δεν θα προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή μίσθωση των προσωπικών σας πληροφοριών σε τρίτους. Η Cima Software EMEA δεν κοινοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους, παρά μόνο για την ικανοποίηση δικών σας αιτημάτων για την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών.
Η Cima Software EMEA δεν θα μοιραστεί προσωπικές πληροφορίες με οποιουσδήποτε τρίτους χωρίς την άδειά σας, εκτός εάν πρόκειται να: (i) ανταποκριθεί σε νομίμως εξουσιοδοτημένες αιτήσεις πληροφοριών κρατικών αρχών, (ii) συμμορφωθεί με οποιοδήποτε νόμο, κανονισμό, δικαστική κλήση, ή δικαστική εντολή.
H Cima Software EMEA δεν θα χρησιμοποιήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες για διαφορετικό σκοπό από αυτόν που ορίστηκε όταν καταχωρίσατε τα δεδομένα σας.

Πρόσβαση στις πληροφορίες που σας αφορούν και ακρίβεια των στοιχείων

Η πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές, στις τοποθεσίες της Cima Software EMEA στο web, ενδέχεται να περιορίζεται σε συγκεκριμένα άτομα μέσω της χρήσης κωδικών πρόσβασης και άλλων προσωπικών αναγνωριστικών.

Προστασία των πληροφοριών σας

Η Cima Software EMEA είναι αφοσιωμένη στην ασφαλή φύλαξη των πληροφοριών που παρέχετε. Για την παρεμπόδιση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή αποκάλυψης, τη διατήρηση της ακρίβειας των δεδομένων και την εξασφάλιση της χρήσης των πληροφοριών αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, η εταιρεία μας λαμβάνει κατάλληλα τεχνολογικά και διαχειριστικά μέτρα για την προστασία των πληροφοριών που συλλέγονται. 

Αλλαγές στην παρούσα δήλωση

Αν υπάρξουν τροποποιήσεις στους όρους της Ηλεκτρονικής Δήλωσης περί Απορρήτου της εταιρεία μας θα κοινοποιήσουμε αυτές τις αλλαγές και θα ενημερώσουμε την ημερομηνία αναθεώρησης αυτού του εγγράφου, για να είστε πάντα σε θέση να γνωρίζετε ποιες πληροφορίες συλλέγουμε ηλεκτρονικά, πώς τις χρησιμοποιούμε και ποιες είναι οι επιλογές που έχετε.

Επικοινωνία

Η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς. Αν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική που εφαρμόζουμε για την προστασία του απορρήτου, μη διστάσετε να τις στείλετε στο sales.europe@docuclass.com

woolrich outlet woolrich uomo woolrich donna woolrich outlet online tiffany milano tiffany outlet bracciale tiffany orecchini tiffany tiffany milano tiffany outlet bracciale tiffany orecchini tiffany peuterey outlet peuterey uomo giubbotti peuterey piumini peuterey peuterey outlet peuterey uomo giubbotti peuterey piumini peuterey hogan outlet hogan rebel scarpe hogan hogan uomo hogan outlet hogan rebel scarpe hogan hogan uomo hogan outlet hogan rebel scarpe hogan hogan uomo hogan outlet hogan rebel scarpe hogan hogan uomo hogan outlet hogan rebel scarpe hogan hogan uomo tiffany milano tiffany outlet bracciale tiffany orecchini tiffany tiffany milano tiffany outlet bracciale tiffany orecchini tiffany roshe run pas cher roshe run femme